วันอังคาร

ระวังการเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบำนาญ

การประกันชีวิตแบบบำนาญ ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะได้รับสิทธิ์และผลประโยชน์จำนวนแน่นอนเพื่อเป็นหลักประกันต่อการดำรงชีพเมื่อเข้าสู่วัยชรา ในบั้นปลายจะได้ไม่ติดขัดสนมากนัก ขึ้นอยู่ว่าทำบำนาญแบบไหนด้วย โดยจะได้รับเงินเป็นรายงวดตามระยะที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์

แม้ว่ากรมธรรม์จะสามารถเวนคืนได้ก่อนวันครบกำหนดก็ตาม ตัวแทนประกันชีวิตโปรดทราบ เมื่อท่านได้ขายแล้วกรูณาแจ้งสิทธิ์ อันพึงมี พึงได้ พึงเสีย อย่าเอาแต่ขายประกัน ควรให้ข้อมูลรายละเอียดแก่ลูกค้าด้วยว่า จะเป็นการเสียสิทธิ์ในการนำไปหักลดหย่อนภาษี และต้องจ่ายเงินในส่วนที่ได้รับการลดหย่อนภาษี และต้องจ่ายเงินในส่วนที่ได้รับการลดหย่อนภาษีในปีก่อนๆ พร้อมเงินเพิ่มคืนให้แก่กรมสรรพากรอีกด้วย


คปภ.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น