วันพฤหัสบดี

ธนชาตประกันชีวิต

บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด
ที่อยู่ : 231 อาคารธนชาติประกันชีวิต ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร : 0-2256-6822
แฟกซ์ : 0-2256-6565
อีเมล์ : mailbox@thanachart.co.th
เว็บไซต์ : http://www.thanachartlife.co.th

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ21:00

    เราเป็นลูกค้า ธ.ธนชาต มานาน(ทั้งครอบครัว)และได้ซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์10/4ใบคำขอเอาประกันฯ รูปแบบการชำระ เป็นหักบัญชี/หรือบัตรเครดิต แต่ได้รับคำตอบจากเจ้าหน้าที่ฯของ บ.ธนชาตประกันชีวิต จะต้องเสียค่าธรรมเนียมชาร์ทอยู่ระหว่าง2%-3%หรือมากกว่าในการใช้บัตรเครดิตของธ.อื่นๆ แม้กระทั่งของธ.ธนชาตเองตาม /แต่เราได้อ่านในกรมธรรม์(หมวด2 การประกันภัย /ข้อ14 นิยามการชำระบัตรเครดิตเสมือนว่าเป็นการชำระเงินสด และถือว่าเป็นการเรียกเก็บเงินสด และวิธีการชำระเงินฯ ตามข้อมูลในเว็ปฯไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมชาร์ทแต่อย่างไร ซึ่งบริษัทฯในเครือธ.พาณิชย์ทั่วไปๆ ที่ออกผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน โดยขายประกันฯผ่านสาขาของตนนั้น ไม่มีค่าชาร์ทฯ /ซึ่งในคำขวัญและนิยามบริการของบริษัทฯ เพื่อสนองและบริการลูกค้าอย่างดีเยี่ยม ไม่เหมือนกับคำขวัญ/คำพูดให้กับลูกค้าที่ดีอย่างเรา หวังว่าบริษัทฯและธนาคาร น่าจะไปปรับปรุงและแก้ไข ต่อไป

    ตอบลบ

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น