วันพฤหัสบดี

ทุนในการทำประกันชีวิต เท่าไรจึงจะเหมาะสม

ทุนในการทำประกันชีวิต เท่าไรจึงจะเหมาะสมไม่แบกเป็นภาระจนเกินไป เบี้นประกันชีวิตที่จ่ายควรอยู่ที่ระดับ 10% ของรายได้ในแต่ละปี ซึ่งหากเป็นแบบประกันที่ดีที่สุดจะได้ทุนประกันประมาณ 1.5 เท่าของรายได้ต่อปี ซึ่งเป็นการประเมินทุนประกันในด้านความสามารถในการชำระเบี้ย

การประเมินทุนประกันที่เหมาะสม เราควรจะมีหลักในการประเมินให้สอดคล้องกับตัวเราเอง และครอบครัว โดยประเมินรายได้จากแหล่งต่างๆ และรายจ่ายที่จำเป็นของครอบครัว ไม่ใช่ตัวแทนประกันชีวิตของแต่ละบริษัทมาประเมินให้เรา หรือให้เราทำประกันชีวิตหลายๆ กรมธรรม์โดยอ้างการออมทรัพย์

การประกันชีวิต เป็นสิ่งจำเป็นที่ไม่ควรหลีกเลี่ยง แต่การทำหลายๆ กรมธรรม์หลายบริษัท จะเป็นการแบกภาระมากเกินไป

สุดท้ายจะไม่สามารถชำระเบี้ยได้ก็ป็นสิ่งที่น่าเสียดาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น